O NÁS

Společnost GEOSERVICES CZ s.r.o. byla založena v roce 2016 a navázala na předchozí činnost OSVČ a dlouhodobou odbornou praxi v inženýrské geologii a hydrogeologii.

Aktuálně je jádro týmu tvořeno dvojicí samostatných geologů a spolupracovníky zajišťujícími technické činnosti a projektování vodohospodářských staveb.

Pro zajištění geologických průzkumů disponujeme vlastním technickým vybavením zahrnujícím terénní vozidlo 4×4, přívěsný vozík s nosností 1000 kg, penetrační a vrtnou soupravu, automatické snímače hladin kanadského výrobce Solinst, čerpací a měřící techniku pro vrty hloubek až 100 m, vybavení pro vsakovací zkoušky o objemu až 1000 l, měřící přístroje pro geotechniku i analýzu vod, vzorkovací aparatury pro odběry zemin, vod i odpadů, základní geodetické přístroje apod.