Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

HYDROGEOLOGIE

 

Hydrogeologie se zabývá zejména problematikou podzemních vod, jejich původem, chemizmem
a spolupůsobením s okolním prostředím. Hydrogeologický průzkum zahrnuje zejména projektování
a provádění jímacích, vsakovacích a monitorovacích objektů, doplněné o hydrodynamické testy
a výpočty, vzorkování a hodnocení kvality vod.

Nabízené služby:

 • Posouzení možnosti vsakování srážkových vod a přečištěných vod z ČOV do horninového prostředí – posouzení vhodnosti a návrh vsakovacího objektu
 • Hydrogeologický průzkum zdrojů podzemní vody pro individuální i hromadné zásobování – vyhledání, průzkum a realizace vodních zdrojů
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) – podklad pro povolení k nakládání s vodami
 • Hydrodynamické zkoušky – čerpací a stoupací zkoušky pro stanovení hydraulických parametrů kolektoru
 • Nálevové vsakovací zkoušky – ověření vsakovací kapacity in-situ
 • Hydrogeologický monitoring podzemních vod – posouzení kvality a režimu podzemních vod
 • Pasport a dokumentace vodních zdrojů – jímací objekty, domovní studny
 • Návrh odvodnění stavebních výkopů – výpočet množství přítoků, návrh odvodnění
 • Návrh odvodnění sesuvných území
 • Statické a dynamické odběry vzorků podzemních vod, odběry povrchových vod
 • Zajištění všech typů laboratorních analýz podzemních a povrchových vod
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.