Inženýrsko-geologický průzkum ve Sviadnově

Pro návrh založení základových konstrukcí v testovací ploše strojírenské společnosti ve Sviadnově je aktuálně prováděn inženýrsko-geologický průzkum ...

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum ve Šternberku

Pro přípravu stavby nové skladové haly, komunikace a parkoviště v areálu společnosti EXCALIBUR ARMY ...

Vrtaná studna v Křížové

Pro projektovaný rekreační objekt v lokalitě Hošťálkovy – Křížová byl v návaznosti na předchozí IG a HG posouzení ze srpna tohoto roku ...